Privacy statement

Privacy statement

De bescherming van je persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Wij respecteren je persoonlijke levenssfeer en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel via deze website aan ons verschaft of de informatie die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 

Deze website kun je anoniem raadplegen. 

Indien je via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar je (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren, en voorts om je van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen wij je vragen naar gegevens zoals je werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om je nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegeven worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de E.U. In dat geval nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.