Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

1. De ‘Delfts Blauwe Mokken’ winactie, (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door Vobra Special Petfoods ("CaroCroc"), Marshallweg 4, 5466 AJ  Veghel.

2. De Actie is geldig van 26 april 2018, 16:45 uur tot en met 30 april 2018, 12:00 uur  (hierna te noemen: “Actieperiode”).

3. Deelnemen aan de Actie kan door een reactie te geven (in de vorm van het plaatsen van een foto met hierop een hond of kat) op het Instagram bericht op de pagina van CaroCroc (dit bericht gaat over de winactie met daarin de Delfts Blauwe mokken). Uit de reacties van de deelnemers, worden drie winnaars gekozen door een jury van CaroCroc (deze bestaat uit een aantal medewerkers van Vobra Special Petfoods). 

4. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit: (3x) een setje van vier stuks Delfts Blauwe mokken ter waarde van ongeveer 27 euro.

5. De winnaars worden met hun voornaam en achternaam bekendgemaakt middels een reactie op het originele bericht op Instagram en een vermelding op de "Gewoon winnen" pagina op de website van CaroCroc.

6. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

7. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

8. CaroCroc behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude. 

9. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Vobra Special Petfoods, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

10. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. Mocht de winnaar niet vóór maandag 7 mei 12:00 uur reageren, staat CaroCroc in het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen.

11. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overgedragen aan derden.

12. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

13. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door CaroCroc.

14. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt CaroCroc is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

15. CaroCroc evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. CaroCroc alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

16. Met het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer CaroCroc het volledige recht om de ingestuurde berichten, foto's en/of namen van de Deelnemer te gebruiken voor elk mogelijk doel en dus ook ter publicatie.

16. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan CaroCroc verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door CaroCroc in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden. 

17. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te 's-Hertogenbosch.

18. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.